2022-09-24, šeštadienis, 20:18.     Šiandien Kalnujai saulė teka 07:21, leidžiasi 19:24, dienos ilgumas 12:2.

Raseinių rajonas iki 2030 m.: sieks tapti moderniu piligrimystės centru, kuriame patrauklu gyventi, investuoti ir svečiuotis

Raseinių rajonas iki 2030 m.: sieks tapti moderniu piligrimystės centru, kuriame patrauklu gyventi, investuoti ir svečiuotis

Spalio 28 d. vykusiame posėdyje Raseinių rajono savivaldybės taryba pritarė artėjančio dešimtmečio strateginio plėtros plano koncepcijai, kurioje pateikta suformuota Savivaldybės plėtros iki 2030 m. vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės, siekiami rodikliai bei įgyvendinimo stebėsenos sistema. Šis planas – pagrindinis plėtros dokumentas, apibrėžiantis strateginę rajono kryptį.

 

  NUMATOMOS TRYS PRIORITETINĖS KRYPTYS

  Parengtame dokumente įvardijamos trys prioritetinės sritys: darni aplinka gyventi,  gyva piligrimystė ir sumanus verslas ir ūkis. Savivaldybė sieks, kad Raseinių kraštas taptų moderniu piligrimystės centru, kuriame patrauklu gyventi, investuoti ir svečiuotis. Šiam tikslui įgyvendinti paruoštas Raseinių rajono savivaldybės plėtros priemonių planas, kuriame išdėstytos priemonės, pasiekimo indikatoriai, įgyvendinimo laikotarpis ir atsakingos institucijos.

 

   ĮTRAUKTA 14 SVARBIAUSIŲ INVESTICINIŲ PROJEKTŲ

  Dokumente pateiktas svarbiausių investicinių projektų sąrašas ir numatomas preliminarus finansavimo poreikis bei jo šaltinis. Raseinių baseino statyba, Pabaudos pramogų parko sukūrimas, meno rezidencijos įkūrimas Žaiginyje, Ariogalos Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas – tai keletas investicinių projektų, kuriuos bus siekiama įgyvendinti per ateinančius 10 metų. Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė pažymi, kad projektų įgyvendinamo laikas priklausys nuo turimų lėšų. Taip pat dalis investicinių projektų ir veiklų bus detalizuojama, rengiant 3 metų strateginį veiklos planą.

 

  Strateginis plėtros planas parengtas atlikus esamos rajono savivaldybės situacijos ir strateginių Lietuvos dokumentų analizę, įvertinus Raseinių krašto identitetą, konkurencinį pranašumą ir plėtros tendencijas. Šį planą rengė Raseinių rajono savivaldybės Strateginio planavimo darbo grupė kartu su socialiniais ekonominiais partneriais, Strateginio planavimo komisija. Į daugiau nei metus trukusio dokumento rengimo procesą įsitraukė tarybos nariai, seniūnai, visuomenė, NVO sektorius ir kt.

 

  Siekiant, kad visuomenė aktyviai dalyvautų plėtros plano rengimo procese buvo organizuota 12 susitikimų, viešų aptarimų su gyventojais 12-oje Raseinių rajono savivaldybės seniūnijų. 2019 m. pabaigoje – 2020 m. pradžioje organizuotas gyventojų idėjų, skirtų Raseinių rajono savivaldybės ateities iki 2030 m. planavimui, konkursas „Idėjos Raseinių kraštui 2030“. Atrinktos geriausios idėjos, pasiūlymai įtraukti į šį plėtros strateginį planą.

 

Susipažinti su  parengtu dokumentu galite ČIA

Contact form

Šios dienos vardadieniai